Het bestuur van het Industrial Design Center, Tom Evers, Cas van den Berg, Franz Friesacher en Jan-Hein Streppel wenst u allen, ook mede namens Tonny Grimberg en Marijke van de Loo, een

 

                    m o o i           g e z o n d            i n n o v a t i e f          2  0  1  8