Duurzaamheidstechniek

Technologie ontwikkeling heeft onze samenleving heel veel goeds gebracht in de vorm van verbeterde hygiëne, voldoende en gevarieerd voedsel, comfortabele huisvesting, de mogelijkheid om ons snel en comfortabel te verplaatsen en de mogelijkheid om op steeds grotere schaal met elkaar te communiceren.

Er is echter een kritische noot die geplaatst moet worden bij veel technische systemen die ons leven aangenaam en comfortabel maken. Namelijk dat ze overmatig aanspraak maken op de natuurlijke bronnen van materiaal en energie. De negatieve effecten van het gebruik van niet duurzame technische systemen wordt in toenemende mate maatschappelijk voelbaar. Daar komt nog bij dat wanneer de rest van de wereld net zo veel grondstoffen en energie gaat verbruiken als wij in de westerse samenleving, dat dan een belasting op ons milieu ontstaat, met desastreuze gevolgen.
Hoog tijd dus om onze technische systemen op te waarderen. Alle technische systemen die nog niet duurzaam zijn, moeten opnieuw bedacht worden en zo ingericht dat een kringloop van materialen ontstaat, en dat de benodigde energie van duurzame bronnen komt.
Voorwaar een hele opgave, maar noodzakelijk en zeker niet onmogelijk!
In vele oplossingen kan de natuur ons tot voorbeeld dienen. Als wij in staat zijn om de natuurlijk processen om ons heen beter te begrijpen, kunnen we duurzame technische systemen ontwikkelen die we zonder schroom kunnen dupliceren en uitbreiden, omdat er geen schade uit voortkomt op de lange termijn. Alleen op die manier kunnen we voor altijd, alle monden op de wereld voeden, alle mensen huisvesten en iedereen een comfortabele leefomgeving bieden.

Right New Balance is opgericht om bij te dragen aan de nieuwe balans tussen ‘People, Planet en Profit’ die hier uit voortkomt.

www.rightnewbalance.com

Contactpersonen
  • Jan Kees te Riet Scholten Consultant Realisation Engineer