Tonny heeft contact gehad met Jos Oostendorp van EPG (European Packaging Gallery)

Intentie is om met IDC samen te werken:

  • Inzetten IDC Junior
  • Gebruik maken van elkaars netwerk (via Nieuwsbrief en Website) om elkaars events aan te kondigen indien er raakvlakken zijn
  • Bij gelegenheid een event samen te doen
  • IDC bijeenkomsten en events waarbij een raakvlak is met “verpakken van food” ook via EPG te laten uitdragen via hun netwerk.